teen.mthai19candy4
ความรุนแรงในเด็กวัยรุ่นในสังคมปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้น และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆดังเราจะเห็นเป็นข่าวที่ปรากฏอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์รายวันทั่วไป มีการใช้อาวุธที่รุนแรงและอันตราย เช่น มีด ปืน วัตถุ ระเบิดความรุนแรงในเด็กวัยรุ่นนำไปสู่สาเหตุการตายในเด็กวัยรุ่นมีจำนวนมากขึ้น นอกจากสาเหตุจากอุบัติเหตุจากยานยนต์ที่เคยเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่ง เด็กวัยรุ่นเป็นช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ วุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ การปรับตัวเข้าอยู่ในสังคมที่สำคัญโดยธรรมชาติของเด็กวัยรุ่น เป็นช่วงระยะเวลาแห่งการเรียนรู้หาประสบการณ์ อยากลองสิ่งแปลกใหม่และทำในสิ่งที่ท้าทาย

ปัญหาการทะเลาะวิวาทของเด็กวัยรุ่นยิ่งนับวันยิ่งทวีความรุ่นแรงมากขึ้นถือได้ว่าเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มของวัยรุ่นที่ดิ่มแอกกอฮอล์เป็นประจำ เมื่อดื่มฮอล์ก็จะทำให้ผุ้ดื่มขาดสติ จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายเหตุการณ์ทำให้สะเทือนขวัญเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาทหรือการตีกันของเด็กวัยรุ่นหรือนักศึกษาต่างสถาบัน จนเป็นต้นเหตุของการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต นับว่าเป็นการสูญเป็นอย่างมาก จากการกระทำที่ผิดๆของเด็กวัยรุ่นซึ่งสาเหตุมาจากการความคึกคะนอง ความรู้เท่าไม่ถึงการ หรืออาจจะรรวมถึงปัญหาจากทางบ้าน ทำให้วัยรุ่นขาดความยั้งคิดยั้งทำ

ที่ผ่านมาทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอด เพื่อลดและป้องกันทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น ปัญหานี้ได้สร้างความเสียหายทั้งกับตัวนักศึกษาเองและชื่อเสียงของสถาบันอีกด้วย ปัจจุบันนี้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษามีการประกาศสงครามกันผ่านทางอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆ โดยมีการเขียนคำท้าทายหรือประกาศว่าจะยึดสัญลักษณ์ เช่น หัวเข็มขัด ของสถาบันฝ่ายตรงข้ามให้ได้ รวมถึงใช้ถ้อยคำยั่วยุนักศึกษาสถาบันคู่อริ ซึ่งในช่วงที่ใกล้วันสถาปนาของแต่ละสถาบันการทำสงครามทางอินเตอร์เน็ตยิ่งรุนแรง และน่าเป็นห่วง

การออกมาตรการป้องกันเหตุนักเรียนนักศึกษาตีกัน

1.ให้ทางสถาบันการศึกษาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นอาวุธนักศึกษาทั้งเข้าและออก รวมทั้งหลังจากที่นักศึกษากลับบ้านแล้ว
2.ติดตามศิษย์เก่าที่มีพฤติกรรมไม่ดี มายุแหย่รุ่นน้องให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ดี
3.ติดตั้งกล้องวงจรปิดหน้าสถาบันการศึกษาให้มองเห็นฝั่งตรงกันข้ามเพื่อป้องกันเหตุ
4.ให้จัดกิจกรรมระหว่างสถาบันการศึกษา เช่น การพัฒนาวัด ทำบุญร่วมกัน
5.ให้สถาบันการศึกษาทำประวัตินักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้กับตำรวจ หากมีเหตุจะสามารถติดตามได้
6.ให้ตำรวจจัดอบรมนักศึกษาว่า การก่อเหตุดังกล่าวมีอัตราโทษร้ายแรง