ข้อมูลจำนวนมากเผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ต มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา การรับข้อมูลข่าวสารกลายเป็นการดำเนินชีวิตประจำวัน วิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ที่ทันสมัยในการทำงาน ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมีอยู่ทั่วไปในอินเทอร์เน็ต ดังนั้นผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้บริการจากเว็บไซต์ที่ให้บริการเครื่องมือช่วยค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เนื่องจากแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วต่อเนื่องมาโดยตลอด ทำให้มีข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาล

การใช้งานงานอินเทอร์เน็ตที่นิยมใช้กันอย่างมาก

จะได้แก่การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆเพื่อหาความรู้ แต่การเข้าเยี่ยมชมนั้นในกรณีที่เรารู้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นมีชื่อว่าอะไร เนื้อหาของเว็บมุ่งเน้นเกี่ยวกับสิ่งใด เราสาสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมได้ทันที่ แต่ในกรณีที่เราไม่ทราบชื่อเว็บเหล่านั้น แต่เรามีความต้องการที่จะค้นหาเนื้อหาบางอย่างมีวิธีการจะเข้าสืบค้นข้อมูลได้ โดยการใช้ความสามารถของ Search Engine มีหน้าที่รวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ต่างๆเอาไว้ โดยจัดแยกเป็นหมวดหมู่ ผู้ใช้งานเพียงแต่ทราบหัวข้อที่ต้องการค้นหาแล้วป้อน คำหรือข้อความของหัวข้อนั้นๆลงไปในช่องที่กำหนด คลิกปุ่มค้นหาเท่านั้นข้อมูลอย่างย่อๆและรายชื่อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจะปรากฏให้เราเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ทันที

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ผู้ที่มีข้อมูลและสามารถหาข้อมูลได้ก่อนผู้อื่นจะได้เปรียบในทุกด้าน การสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เชื่อมโยงกันทั่วโลกหรือที่เราเรียกว่า อินเตอร์เน็ต ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญและ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตประจำวันของเราหลายด้านเพื่อจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนาคตได้ อินเทอร์เน็ตได้เป็นเสมือนสื่อทางเลือกเพราะเป็นสื่อสารมวลชนที่สามารถเปิดเผยความจริง โดยไม่มีการเซ็นเซอร์เหมือนกับสื่อมวลชนประเภทอื่นๆ สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นตัวแทนของการสื่อสารหลายระดับรวมกันอยู่ในสื่อเดียวกัน จัดเป็นการสื่อสารมวลชนที่สมบูรณ์แบบในองค์ประกอบของการสื่อสารทุก ๆ องค์ประกอบ

ปัจจุบันสื่ออินเทอร์เน็ตยังพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

ตั้งแต่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตถือกำเนิดขึ้นมาได้นำพาหลายสิ่งหลายอย่างไปสู่จุดเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นในเชิงเทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบเศรษฐกิจ สังคม ตลอดถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ด้วยความมหัศจรรย์ของตัวเทคโนโลยีที่ทลายกำแพงการสื่อสารระหว่างซีกโลกลง พร้อมกับเปิดประตูแห่ง เสรีภาพทางความคิดและการกระทำ ทำให้ทั่วโลกต่างยอมรับและเริ่มให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีนี้มากขึ้นเป็นลำดับ รวมถึงผลักดันให้ประชากรของตนเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีนี้